các điều khoản và điều kiện

các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với WebGadgets.net. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ:
1. Nội dung và công cụ được cung cấp trên WebGadgets.net chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chung. Chúng không thể thay thế cho lời khuyên chuyên môn.
2. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào.
3. Chúng tôi có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của trang web, công cụ hoặc dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo.

Sở hữu trí tuệ:
1. Nội dung, thiết kế, bố cục, đồ họa và công cụ trên WebGadgets.net được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi.
2. Bạn chỉ có thể sử dụng các công cụ này cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Việc sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào đều bị cấm.

Liên kết của bên thứ ba:
1. Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không xác nhận nội dung hoặc hoạt động của các trang web này và không chịu trách nhiệm về hành động hoặc chính sách của họ.
2. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào các liên kết của bên thứ ba đều có nguy cơ của riêng bạn.

Sự riêng tư:
1. Việc bạn sử dụng WebGadgets.net cũng chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, trong đó nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
2. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Từ chối bảo hành:
1. Chúng tôi cung cấp nội dung và công cụ trên cơ sở "nguyên trạng". Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, độ tin cậy hoặc sự phù hợp của thông tin hoặc công cụ.
2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Sự bồi thường:
Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho WebGadgets.net và các chi nhánh của nó không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này.

Luật chi phối:
Các Điều khoản & Điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Ấn Độ và mọi tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của các tòa án ở Kolkata, Ấn Độ.

Thay đổi Điều khoản:
Chúng tôi có quyền cập nhật các Điều khoản & Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản này định kỳ để biết những thay đổi.

Liên hệ chúng tôi:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản & Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info[at]webgadgets[dot]net.

Bằng cách sử dụng WebGadgets.net, bạn đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện này.